Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk: Czech
Vydáno: Česká Republika 2010
On-line přístup: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-4
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
id zakony4065898
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2010-4" DocId="4065898" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="2010-4" Year="2010" Batch="1" Number="4" Quote="4/2010 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka, kterou se m&#x11B;n&#xED; vyhl&#xE1;&#x161;ka &#x10D;. 423/2004 Sb., kterou se stanov&#xED; kreditn&#xED; syst&#xE9;m pro vyd&#xE1;n&#xED; osv&#x11B;d&#x10D;en&#xED; k v&#xFD;konu zdravotnick&#xE9;ho povol&#xE1;n&#xED; bez p&#x159;&#xED;m&#xE9;ho veden&#xED; nebo odborn&#xE9;ho dohledu zdravotnick&#xFD;ch pracovn&#xED;k&#x16F;, ve zn&#x11B;n&#xED; vyhl&#xE1;&#x161;ky &#x10D;. 321/2008 Sb." DeclareDate="2009-12-17" PublishDate="2010-01-08" EffectFrom="2010-02-01" LastUpdate="2016-05-19"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
title Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
title_short Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
title_full Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
title_fullStr Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
title_sort vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2010
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-4
_version_ 1567135226182762496
score 12,104702