Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk: Czech
Vydáno: Česká Republika 2009
On-line přístup: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-142
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!