Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk: Czech
Vydáno: Česká Republika 2017
On-line přístup: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-337
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!